MediYoga

MEDIYOGA

MediYoga är en yogaform baserat på ett strukturerat system av rörelser, andning och meditation.
Genom studier och terapeutiskt arbete med människor på svenska arbetsplatser och studier utförda främst på Karolinska Institutet har ett antal program för att bearbeta  olika specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl.  MediYoga fokuserar på att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Fokus på andningen. 

Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.

Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

Forskning
Forskning på yoga och alla dess mätbara effekter är en viktig nyckel för att kunna använda verktygen på bästa sätt inom hälso- och sjukvården – så forskning är en prioriterad verksamhet för MediYoga som initierat och deltagit i de flesta vetenskapliga studier och projekt runt yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998. 
Arbetet med att kvalitetssäkra yogaformen utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv en central del i utvecklingsarbetet med MediYoga. 
 https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga

För anmälan mailar du:  info@yogajo.se
Inbetalning innan kursstart. Antalet platser per kurs är begränsade.

Välkommen till en härlig avslappnande vår med YogaJO!

www.yogajo.se