HOMEOPATI

Time to take Homeopathy in corona fight, say experts

Klassisk homeopati tillhör världens största läkekonster (tillsammans med traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och skolmedicin). Med hjälp av substanser från växt-, djur- och mineralriket kan vi hos friska människor framkalla liknande symtom som sjuka människor uttrycker spontant genom sitt tillstånd.

Similia similibus curantur – Lika botar lika
Homeopati betyder lika (eller likartat) lidande och arbetar efter lika botar lika-principen. två lika tillstånd kan inte samtidigt existera i en organism. Det ena tar ut det andra. Med hjälp av substanser från växt-, djur- och mineralriket kan vi hos friska människor framkalla liknande symtom som sjuka människor uttrycker spontant genom sitt tillstånd.

När det homeopatiska läkemedlet kommer in i patientens system är medlet tillfälligt starkare än patientens egna sjukdom vilket gör att patientens immunförsvar måste höja sig för att kunna försvara sig. På så sätt får vi igång en självläkningsprocess.

 

BEHANDLING med homeopati

det finns nu MÖJLIGHET ATT FÅ BEHANDLING MED HOMEOPATI av oss.
ÄR DU INTRESSERAD KAN DU KONTAKTA OSS och BERÄTTA I DITT MAIL VAD DU SÖKER BEHANDLING FÖR OCH LITE OM DIG SJÄLV.

BEHANDLING

en behandling startar alltid med en inledande konsultation där vi diskuterar vilka olika symtom du har och vad du önskar komma tillrätta med.  Vi går igenom dina matvanor och din sjukdomshistoria, Hur du mår idag och Vad vill du komma till rätta med.
Det är viktigt att du svarar noggrant på alla frågor som kan röra huruvida du är stressad, trött eller överkänslig mot något, Äter några läkemedel eller har specifik värk. Andra symptom kan vara om du reagerar specifikt mot något samt andra personliga uttryck som du kan dela med dig av och som påverkar behandlingen. 

Medel
det medel som väljs ut är ett första medel och även om den inledande fasen kan vara så snabb som inom en timme behöver kroppen tid för att läkning ska sätta igång. 
homeopati läker inifrån och ut och under den tiden kan vissa symptom förvärras för att sedan läka ut helt. 
ibland kan det vara fel medel och då behöver vi konsultera kring det och eventuellt byta medel. det är dock en process och man får vara beredd på att ha lite tålamod och ge det tid. 

 

Jag som jobbar med  Alternativa behandlingsmetoder jobbar efter Patientsäkerhetslagen (2010:659) som efterträdde kvacksalverilagen 1999

Det innebär att vi inte får:
behandla smittsamma sjukdomar upptagna i smittskyddslagen (till exempel HIV och tuberkulos), cancer, diabetes och epilepsi.
behandla sjukliga tillstånd i samband med graviditet och förlossning.
använda allmänbedövning(sövning), lokalbedövning genom injektion eller hypnos innan undersökning eller behandling
använda radiologiska metoder (röntgen eller medicinsk strålning)
undersöka eller behandla barn under 8 år
utan personlig undersökning lämna skriftliga råd eller anvisningar om behandling
prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser

Att Vi inte får behandla vissa sjukdomar som till exempel ”cancer” är dock inte samma sak som att vi inte får behandla personer med cancer. Det är bara det att vi får inte behandla sjävla Cancern. Vi får dock sprida allmän info om cancer, diabetes och epilepsi.

Priser: konsultation 1,5 tim 1250kr
Medel ingår ej men du får recept på var och vad du kan inhandla det.
priser ligger på ca 100-200 kr

Välkommen att boka tid eller höra av dig om du har frågor: 
info@medimind.se