Corona covid-19

Vi jobbar med friskvård och ser att yogan kan lugna i denna tid av oro och stress och hoppas kunna fortsätta sprida de välgörande egenskaper yogan har för att motverka sjukdomar.

vi följer de rekommendationer som ges.

Städning sker noggrant innan kursstart.
Deltagare stannar hemma om de uppvisar symtom på sjukdom, förkylning eller har vistats i högriskområden.

är du osäker om du vill delta i grupp ber vi dig avvakta.

Välkommen!