Meditation

MEDITATION

Att meditera skulle enkelt kunna förklaras som vaken, medveten vila. Självaordet meditare betyder ”att föra mot mitten/centrum” vilket betyder att föra uppmärksamheten inåt, mot vår egen inre kärna. När vi mediterar fokuserar vi på att få kroppen att slappna av och komma till ro och samtidigt kunna fokusera inåt mot oss själva för att låta oss själva vila från intryck utifrån. 

Våra hjärnor är ständigt aktiva med att bearbeta information den tar emot och försöka hinna med att sortera, ge signaler till kroppen och den är ständigt aktiv. I vilan städar hjärnan ”hårddisken” och sorterar sortera bort sådant vi inte behöver och lägger det som är kvar tillrätta. Om vi sover för lite hinner hjärnan inte med sitt arbete att sortera och bearbeta information och vi känner oss inte utvilade. När hjärnan har för mycket att sortera skapas stress i kroppen och vi får svårt att sortera och slappna av. Då minskar sömnen och vi mår sämre.

När vi slappnar av och riktar vårt fokus inåt tvingar vi även hjärnan att stanna upp och vila sig, genom att den får vila från intryck. Det är inte bara hjärnan som vilar-kroppen vilar och läker och reparerar sig själv. Nya celler bildas, organen vilar och får ny kraft, vi läker både kropp och sinne. Våra kroppar har en otroligt självläkande funktion om vi bara hjälper den att få det den behöver.

Man behöver inte vara på en viss plats eller ha speciell utrustning för att meditera utan kan göra det var som helst. Det är dock av vikt att hitta en plats där det går att slappna av. I ett avslappnad läge hjälper man kroppen och hjärnan att vila och det är då lättare att behålla fokus inåt, mot sin kärna. Det finns en mängd olika tekniker som man kan ta hjälp av för att lättare kunna slappna av och stilla sina tankar, såsom mantra, sång, chanting, andning, mudras mm. Vissa av dessa tekniker är beprövade och har ingått i forskningsstudier där man har sett att meditation har mätbara, fysiska fördelar för både kroppen och hjärnan.  Meditation skapar lugn och välmående och rustar oss att klara vår vardag med lugn och balans.

 


FORSKNING

En neuroforskare vid Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School var en av de första som genoma att scanna hjärnor för att se vilken effekt meditation (och mindfulness) och hennes resultat visade på förbättringar vilka hon framförde. Hennes studie visade att efter bara 8 veckor förändrades hjärnan hos de som mediterade till det bättre.
Källa: Meditation not only reduces stress…..


TELOMERER

Telomererna är de skyddande ändarna på kromosomerna. De är som ändarna på skosnören. Om du förlorar den skyddande änden så börjar snöret bli trasigt. Telomeras är ett enzym. I cellerna reparerar det telomerlängden när de blir trasiga. Telomererna slits med vårt åldrande, men en hälsosam livsstil kan minska slitaget och reparera skador.

År 2009 gick Nobelpriset i medicin till Elizabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak, för förståelsen för hur telomeraset i vårt DNA skyddar kromosomerna. Elizabeth Blackburn är född 1948 i Tasmanien, Australien. Hon är sedan 1990 professor i biologi och fysiologi vid University of California i San Francisco. Hon forskar på hur stress påverkar telomerer och telomeras. Nya studier har visat att kronisk psykologisk stress ökar åldrandet på cellnivå. Telomererna hos kvinnor som utsätts för våld i nära relationer förkortas avsevärt. Genom avslappning, meditation och mindfulness kan dessa repareras och växa ut visar hennes forskning.
Källa: Träning och lugn håller cellerna unga