Okategoriserade

HOMEOPATISK BEHANDLInG

Time to take Homeopathy in corona fight, say experts

Klassisk homeopati tillhör världens största läkekonster (tillsammans med traditionell kinesisk medicin, Ayurveda och skolmedicin). Med hjälp av substanser från växt-, djur- och mineralriket kan vi hos friska människor framkalla liknande symtom som sjuka människor uttrycker spontant genom sitt tillstånd.

Similia similibus curantur – Lika botar lika
Homeopati betyder lika (eller likartat) lidande och arbetar efter lika botar lika-principen. två lika tillstånd kan inte samtidigt existera i en organism. Det ena tar ut det andra. Med hjälp av substanser från växt-, djur- och mineralriket kan vi hos friska människor framkalla liknande symtom som sjuka människor uttrycker spontant genom sitt tillstånd.

När det homeopatiska läkemedlet kommer in i patientens system är medlet tillfälligt starkare än patientens egna sjukdom vilket gör att patientens immunförsvar måste höja sig för att kunna försvara sig. På så sätt får vi igång en självläkningsprocess.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.