Yogans effekter

Yogan har många positiva effekter. Fysiskt blir man starkare, smidigare och får bättre kroppshållning, blodgenomströmningen och syresättning ökar i hela kroppen vilket är bra för kroppens alla organ. Genom yoga minskar stressen i kroppen och du får bättre sömn. Spänningar i kroppen leder till spänningar i känslolivet och med tiden leder yogan till ett jämnare humör där man får kontakt med sig själv och sina känslor.