Varför yoga

Vi lever hektiskt och utsätts för mycket information i dagens samhälle vilket gör att många känner sig stressade och har svårt att hitta balans i livets vardagspussel. Genom yogan kan man hitta verktyg för att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne. Genom yogan kan man lära sig hantera stress, minska smärta i kroppen, för att få mental och fysisk träning, men yogan kan också vara ett sökande efter något mer än den materiella verkligheten.Genom regelbunden träning kan man lära sig att lyssna inåt och öka sin medvetenhet om vad som händer inom sig. Omedvetna blockeringar eller mönster kan upptäckas och med hjälp av olika tekniker kan man lösa dem i från grunden.
Yoga är i första hand en teknik för självkännedom och andlig utveckling, men i dagens samhälle har den även blivit en teknik för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa.

Många upplever att yoga gjort dem lugnare, mer balanserade, bidragit till att kroppsliga symptom minskat, viktminskning, bättre sömn och ett högre välmående och livskvalitet.