Om Yoga

Yoga har sitt ursprung i Indien och är en filosofi för att skapa harmoni mellan kropp och sinne. Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” på sanskrit, som betyder ”att förena”. Yoga kombinerar fysiska rörelser med andning och meditationstekniker för att skapa fysisk och psykisk hälsa. 

Genom yoga lär vi oss att fokusera på nuet och får redskap som gör att vi lättare kan hantera vardagens stress och påfrestningar.

Yoga är ingen tävlingsorienterad aktivitet och man arbetar enbart med sin egen kropp och tanke. Det är ingen religion och man tillber inga gudar. I yogan arbetar man enbart med mjuka rörelser där läraren övervakar och anpassar dessa till barnens/ungdomarnas kapacitet. Yoga skall aldrig göra ont utan skapa utrymme för att vara precis där man är och fokusera på att bygga upp självkänsla och kroppsmedvetenhet.

 

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga