FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGAR OCH WORK-SHOPS

YogaJO arbetar med stressförebyggande åtgärder och föreläser för såväl privatpersoner som arbetsplatser och skolor.  Vi skräddarsyr föreläsningarna för din arbetsplats och för era behov.

Vi coachar er enskilt och tillsammans för att skapa en harmonisk arbetsplats och har många års erfarenhet av just vägledande samtal.

 

WORK-SHOPS

I våra work- shops diskuterar vi olika faktorer som kan
påverka våra liv 
och göra oss stressade. Vi lär ut olika verktyg och du får veta hur du kan göra för att uppleva mer balans och få en ökad livskvalitet.

I våra work-shops blandar vi samtal med avslappnande yoga för att du skall få prova på olika verktyg som du kan använda dig av i din egen tillvaro.

 

För kontakt och mer information:
info@yogajo.se
Tel: 0707-64 0202