CHAKRA

CHAKRA

Inom den yogiska traditionen talar man om sju stora energipunkter i kroppen som kallas för chakran. De följer ryggraden från ryggslutet upp till hjässan och

genom de olika punkterna flödar energi. Själva ordet chakra är sanskrit och betyder hjul eller roterande hjul av energi och de sju primära chakrana representerar olika aspekter av våra liv –  psykologiskt, känslomässigt, fysiskt och andligt.

Enligt yogiskt perspektiv är vi energivarelser omgivna av ett energifält, vår aura. Inne i det snurrar många mindre energihjul, chakran varav de stora sju representerar de stora energibanorna. När dessa är öppna, flödande i balans ger de en sammanhållande syn och flöde på livet. När de är i obalans känner vi oss separerade från andra och inte känna flödet i livet. Ett blockerat chakra kan skapa mentala, känslomässiga, fysiska och/eller andliga problem.

Genom att lära oss balansera våra chakran kan vi lära oss vad som orsakar obalanser och hur vi kan återställa dem och förstå oss själva, vår omgivning och alla aspekter av vårt liv. Då har vi ett flöde och känner balans i livet.

De sju olika chakran står för olika nivåer av medvetenhet och räknas nerifrån och upp.

 

Första chakrat
Rootchakrat