Är du glömsk? Förbättra ditt minne!

Du kanske känner dig glömsk av naturen, men ny forskning visar att det likaväl kan handla om att du är stressad. Enligt forskare på Lunds Universitet verkar hjärnan ha förmåga att kunna glömma, alltså sudda ut inlärning som den bedömer onödig, för att spara på energi.

Goda nyheter är dock att man medvetet kan påverka stressresponser i hjärnan och bilda nya hjärnceller. Genom ökat syreflöde till kroppen  får hjärnan mer syre men det bildas även olika tillväxtfaktorer och minskar på stressresponser som är skadliga för hjärnan.

Genom att träna konditionen ökar syresättningen. Att springa eller ta en promenad som ökar flåset är ett sätt. Ett annat är att yoga.

I yogan är andningen den mest centrala där fokus ligger på andning och att syresätta kroppen. Långa, djupa andetag öppnar upp för ökad förmåga att syresätta lungor och celler och de olika kroppsställningarna bidrar till ökat blodflöde och genomströmning till celler, organ och hjärna.
Även i meditationer stimuleras hjärnans förmåga att motverka stress och att bygga nya nervändar. Att vara stilla och medvetet hålla fokus inåt stillar tankar och låter hjärnan vila, sortera och reparera sig.  Vissa meditationer bygger på finmotoriska rörelser och dessa stimulerar uppbyggnad av nya celler och nervändar.

Yogan är inte bara bra för att mjuka upp kroppen, sänka stressen i kroppen utan kan även hjälpa till att bygga upp celler och nya nervändar i hjärnan.

För dig som vill läsa mer om detta……

Är du glömsk eller bara stressad

Om hjärnans plasticitet

How meditation can reshape our brain